top of page

Multiplikasjon

Klypekort multiplikasjon- gangetabellen.
Gangeblomster 

Tips til visualisering av gangetaballen. 
Heng enten disse blomstene opp eller lag dem store i kartong. Forslag til 5 bruksområder. 

Tegnet av Gro

Linns gangesertifikater

Vi øver på gangetabellen

12 kort med 9 gangestykker på hver. 
Tilsammen 108 øvelser på gangetabellen. 

Enten gjør elevene dem alene hver for seg, eller så kan de høre hverandre med ett og ett kort. Da får begge øvd seg på svarene. 

Jeg har også en versjon hvor svarene står med liten skrift øverst som fasit. De er kjekke dersom to og to sitter sammen, men de fortsatt er usikre på hva svarene er. 

 

15 kort med multiplikasjonsstykker med tekst. De kortene med en stjerne på, har en liten twist! 
 

2 A4 sider med 17 multiplikasjonsoppgaver med tosiffrede stykker. 
 

Fin og informativ you tube film av

Steffi Marita Miland Svendsen

6 stykk kort med tosifrede multiplikasjonsstykker 

bottom of page