Multiplikasjon

Klypekort multiplikasjon- gangetabellen.
Gangeblomster 

Tips til visualisering av gangetaballen. 
Heng enten disse blomstene opp eller lag dem store i kartong. Forslag til 5 bruksområder. 

Tegnet av Gro

Linns gangesertifikater

Vi øver på gangetabellen