top of page

Oppgaver med høyfrekvente ord

100 høyfrekvente ord på ark med 9 ord på hvert ark

Arket kan brukes til bare å øve på og lese ordene. Men man kan også brette arket fra toppen og nedover og skrive det ordet som blir skjult under bretten. Arket er såpass romslig at alle klarer å brette på egenhånd.  

Larve av høyfrekventeord 

En larve med høyfrekventeord. Hver sirkel(kroppsdel) er et høyfrekvent ord. 122 ord 

 

 

Øveark til høyfrekvente ord

Elevene får utlevert ukas høyfrekvente ord. De skal selv fargelegge øverste rekke selv. Så skal de lete seg frem til ordene i teksten og fargelegge alle like ord i samme farge. 
Etter at det er gjort skal de skrive hvilke høyfrekvent ord de har funnet i hver setning.

Nederst skal de selv prøve å lage en eller to setninger med noen av ordene. 

 

 

 

 

Øveark til høyfrekvente ord

Elevene skal finne og fargelegge kun dagens øveord. 
Så skal ordet skrives for tilslutt å danne en egen setning hvor de bruker dagens øveord.  

 

 

 

 

Øveprogram for høyfrekvente ord

Frode Rustøy har laget et fantastisk program for å øve høyfrekvente ord med elevene. Her er også mange andre lister og andre viktige ordkilder som burde øves på. 

Velg selv hastighet, Trykker du på knappen bokmål, kommer andre lister opp som det kan øves på. Andre lister kan f.eks være diftonger og navn.

Hvor mange ord klarer du å lese før spinneren stopper

La spinneren avgjøre hvilke rad du skal øve på

Øv 100 høgfrekventeord på tid-for elevane

bottom of page