top of page
What colour is it

Engelskark hvor du skal skrive på engelsk riktig farge. Skrivetrening og gloseinnlæring. 

Fargelegg vottene

Engelskark hvor du skal fargelegge i riktig farge.

 

I tillegg skal eleven skrive en englesk setning. 

Color the numbers
0-20


 

Elevene skal lære de engelske navnene på tallene. De kan fargelegge og spore tallene.  


 

 

 

 

bottom of page