top of page

Tips til geometri

Lære geometriske figurer 

La elevene få klippe i papir og lage seg geometriske monstre. 

Tips til å lære former

Ta en form  i en liten pose, og forklar: dette er en form med tre hjørner/vinkler, tre kanter og en flate .... Hvilken form tror dere det er i posen ? 
 

La elevene sitte to og to med ryggen mot hverandre. La dem ha like former foran seg. Den ene eleven velge seg en form. Så skal vedkommende forklare hvilken form han har valgt. Den andre eleven skal da finne den like formen. Blir dette for enkelt kan de gjøre det sammen -bare bygge figurer ved hjelp av klossene. Når de er ferdig kan de se om de har gjort det samme.

 

En annen oppgave er at en elev får bind for øynene. Lærer legger en form i hendene hans og så skal eleven fortelle hvilken form det er og begrunne.

 

Stafett: Bokser merket med ulike former. Elevene trekker en form fra en pose og skal raskest mulig legge formen i riktig boks.

 

Formsafari: Gå på jakt i nærmiljøet etter ulike former, ta bilde, skriv ut, sorter og lim bildene på plakat ut i fra hvilken form det er.

 

Rik oppgave: Gi elevene en mengde ulike former og be gruppa sortere. Veldig spennende å se at elevene sorterer etter ulike kriterier. La elevene fortelel hvordan de tenker.

bottom of page