top of page

Trykk på de 3 strekene for meny

Trykk på de 3 strekene for meny

Spire 1- Naturfag

Inneholder:
Sansene
Årstider
Vi sortere
Jeg lurer på!

Spire 1 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan. Den fortsetter Spireseriens aktivitetsbaserte naturfagsundervisning. Spire 1 inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

Elevboka for 1.trinn

Her ser du et eksempel på et kapittel i boka. 

Lærerveiledning for 1.trinn

Alle kopieringsoriginalene til boka finner du i lærerveiledningen

Årshjul for Spire 1

Last ned forskerrapport for 1.klasse Spire naturfag Grønn

Forside til kladdebøker

Spire Grønn- 1.klasseboka
Eldre versjon

Årstider 

Høst og dyr om høsten

Vinter og snø
Vår og dyr om våren

Sommer

 

Forsøk

Helt propell
Rakett i farta

Magisk!

Tipp-topp-kopp?
 

Jorda

 

Månen
Førstemann til månen

 

Kroppen

Sansene og organer

 

 

Resursser til Spire Grønn

bottom of page