top of page

Det aller, aller viktigste er å lese overordnet del først. I tillegg må folk skjønne at det fra nå av IKKE holder og kun lese kompetansemålene. Nå er det slik at ALT som står i de enkelte læreplanene må leses under ett. Vi kan ikke lenger hoppe over alt som er skrevet på de første sidene i læreplanene og tro at det er festtale.
Alle læreplanene er bygget opp på samme lest. De er delt i 3 hoveddeler.
1) Om faget
2) Kompetansemål
3) Vurdering
Hver plan i alle fag er laget slik. Så om du leser norsk, gym eller naturfag er planen likt skrevet, men alle tekstene er fagspesifikke.

 

Første side i læreplanen er Om faget. Der står det hvorfor vi vil at barn skal lære om dette faget. Hva er f.eks meningen med å lære naturfag.
 

Så har alle fag og alle læreplaner sine egne kjerneelementer. Noen fag har bare 3 kjerneelementer og noen har 5 . Det er liksom temaer de enkelte fagene er delt opp i.Her er det en liten innledning/oppsummering for hvert tema. Les den først og så finner du kompetansemålene som hører til. Da får du helheten.
 

Så kommer en side med de tverrfaglig temaene. Hvert fag har fått en liten forklaring på hva som ligger under hvert tema. Det er de samme 3 tverrfaglige temaene i alle fag. Det er fordi Udir vil vi skal jobbe sammen alle lærere og samarbeide om et tema. Hensikten er å lage et felles prosjekt hvor fag blir utvisket.
 

Så kommer det en side med grunnleggende ferdigheter. Hva vil det si å være muntlig i naturfag?, hva vil det si å kunne skrive i naturfag? Hva legges i å kunne lese i naturfag?
 

Så kommer alle kompetansemålene. Legg merke til at disse målene er kompetanse- ikke kunnskapsmål. Det står ikke at du skal kunne navnet på 10 fisk og 5 fugler.
Alle målene er åpne slik at de er lette for læreren å tilpasse lokale forhold.

 

Til slutt kommer vurdering. Det er progresjon i vurderingen. Når du leser starten er det vurdering for de minste elevene. Teksten blir mer og mer avansert ettersom elevene blir eldre.

Udir har laget og holder på å lage flotte opplysningsfilmer som ligger gratis på Udir sine sider.
Den nye læreplanviseren vil også hjelpe til med definisjoner og tips til hvordan du skal løse de enkelte målene.
Jeg tenker også at nå må skoleledere på banen slik at hver skole blir kurset og sammen blir kjent med ny læreplan. sammen blir vi gode.
Det du imidlertid kan gjøre selv er å lese overordnet del som allerede er vedtatt.
Hilsen Gro

Udir sin power point til foreldre om ny læreplan

Anbefaler å lese innleggene til Bjørn Bolstad på hans blogg. Her er det mange gode betraktninger om skole og ny læreplan. 

Min gode kollega Monica fra læreplangruppa i naturfag har laget en tydelig og fin oversikt over en del begreper i LK20.

Denne har jeg hatt hengene over pulten min når det gikk litt i kryss for meg med ord og begreper i starten av arbeidet med nye planer.

Håper oversikten kan være til hjelp for flere.

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul UDIR anbefaler å starte med. Kompetansepakken er åpen for alle, og skal støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.  

bottom of page