top of page
Trykk på de 3 strekene
for meny

Trykk på de 3 strekene for menygoogled49c4cbc9c61a99.html

google-site-verification: googled49ec4cbc9c61a99.html

Håper du finner mye inspirasjon og kanskje et undervisningopplegg som passer til dine elever her.
Hilsen Gro

La undervisningen spire og gro 

Ny struktur og oppbygging av læreplanene

Den nye læreplanen er bygget opp i flere deler. Det er viktig at når du skal jobbe med fagplaner må du se på helheten og ikke bare på kompetansemålene slik vi gjorde tidligere. 

Det aller, aller viktigste er å lese overordnet del først. I tillegg må alle skjønne at det fra nå av IKKE holder å lese kun kompetansemålene. Nå er det slik at ALT som står i de enkelte læreplanene må leses under ett. Vi kan ikke lenger hoppe over alt som er skrevet på de første sidene i læreplanene og tro at det er en festtale.

 

Alle læreplanene er bygget opp over samme lest. De er delt i 3 hoveddeler.

1) Om faget

2) Kompetansemål

3) Vurdering

 

Hver plan i alle fag er laget på samme måte. Så om du leser norsk, gym eller naturfag er planen likt skrevet, men alle tekstene er fagspesifikke.


Første side i læreplanen er Om faget. Der står det hvorfor vi vil at barn skal lære om dette faget. Hva er f.eks meningen med å lære naturfag.

 

Så har alle fag og alle læreplaner sine egne kjerneelementer.
Noen fag har bare 3 kjerneelementer og noen har 5 . Det er liksom hovedtemaer de enkelte fagene er delt opp i. Her er det en liten innledning/oppsummering for hvert tema. Les den først og så finner du kompetansemålene som hører til. Da får du helheten.


Så kommer en side med de tverrfaglig temaene. Hvert fag har fått en liten forklaring på hva som ligger under hvert tema. Det er de samme 3 tverrfaglige temaene i alle fag. Det er fordi Udir vil vi skal jobbe sammen alle lærere og samarbeide om et tema. Hensikten er å lage et felles prosjekt hvor fag blir utvisket.

 

Så kommer det en side med grunnleggende ferdigheter. Hva vil det si å være muntlig i naturfag?, hva vil det si å kunne skrive i matematikk? Hva legges i å kunne lese i norsk?

 

Etter dette kommer alle kompetansemålene. Legg merke til at disse målene er kompetanse- ikke kunnskapsmål. Det står ikke at du skal kunne navnet på 10 fisk og 5 fugler.

Alle målene er åpne slik at de er lette for læreren å tilpasse lokale forhold.

 

Til slutt kommer vurdering. Det er progresjon i vurderingen. Når du leser starten er det vurdering for de minste elevene. Teksten blir mer og mer avansert ettersom elevene blir eldre.

 

Udir har laget og holder på å lage flotte opplysningsfilmer som ligger gratis på Udir sine sider.

 

Den nye læreplanviseren vil også hjelpe til med definisjoner og tips til hvordan du skal løse de enkelte målene.

 

Læreplanen kan også nå planlegges hvor du lager din egen liste og arbeidsdokument i læreplanleggeren

Forslag til fordeling av kompetansemål i 1. - 7.klasse

Kompetansemålene er mål du skal ha undervist i etter 2.kl, 4. kl og etter 7.kl.
Du velger selv hvilke mål som passer for deg og dine elever. Jeg har her kommet med et forslag til fordeling av kompetansemål etter hvert år. Mine forslag baserer seg på hva jeg tenker passer av arbeidsmengde og nivå på hvert årstrinn. Men dette er ikke noe fasit. 

Ikke glem at du også må ta hensyn til de grunnleggende ferdighetene når du nå setter i gang med å lage lokale årsplaner på din skole.

Lykke til med arbeidet 
Gro  

Målene for 2.trinn brutt ned og ryddet inn i et skjema etter både de tverrfaglige temaene og kjerneelementene

bottom of page