Trekke ut fakta fra en tekst, BM
Trekkje ut fakta frå ein tekst, NN

Med ein stor takk til Irene Solberg som har skreve om tekstane til nynorsk