Leire

Leirgjøker

Vi laget fantasidyr i leire som i tillegg kunne spilles på. 

Full instruksjon i vedlegget