top of page

Dobbel konsonant

Dobbelt konsonant

4 brett med eksempler på enkel og dobbel konsonantord. 

Forslag til 3 forskjellige bruksområder. 

2 A4 sider med 46 setninger som bruker enten dobbel eller enkel konsonant. Begge alternativene er oppført. 

Ved hjelp av naturfagteksten om insekter og edderkopper skal elevene erfare hva ord med dobbel konsonant er. 

bottom of page