Dobbel konsonant

Dobbelt konsonant

Ved hjelp av naturfagteksten om insekter og edderkopper skal elevene erfare hva ord med dobbel konsonant er. 

4 brett med eksempler på enkel og dobbel konsonantord. 

Forslag til 3 forskjellige bruksområder. 

2 A4 sider med 46 setninger som bruker enten dobbel eller enkel konsonant. Begge alternativene er oppført.