Norden

Lær Nordens flagg, kart, hovedsteder og navn

wikipedia

Flagg forhold

Island

Norge

Danmark

Finland

Sverige

Minecraft

La elevene erfare og konstruere de nordiske flaggene i Minecraft. Da ser de hvor ulike selv de nordiske flaggene er i størrelse

Ordkryss- finn de nordiske landene

Arbeidsark med å sette inn navn på land og hovedsteder

Sort/Hvitt kart over Norden 

Musikk fra de nordiske landene

Forfattere