top of page

UTE-musikk

Synge 

Disse sangene passer det fint å lære nå om våren: 
* Alle fugler små de er
* Lille måltråst
* Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro.

Vivaldis fire årstider - for barn 
https://www.youtube.com/watch?v=BemE4sgctsY

Lage musikk

La elevene bruke ipaden til å ta opp lyder utenfor i skolegården. Det kan være vinden som suer, eller vann som renner fra taket. Bildur eller fuglekvitter. 
Bruk lydene i programmet GarageBand og legg til lyder eller toner som passer til. 

bottom of page