top of page

Spire 3 Samfunnsfag

Spire 3 samfunnsfag.jpg

Forside til kladdebøker

Alle kopieringsoriginalene til Spire 3

EN VANNREISE

Hvorfor har ikke alle i verden tilgang til rent vann, slik FN har bestemt? Hvorfor er det så urettferdig?

I Spire 3 Samfunnsfag kan elevene ta et skikkelig dypdykk og utforske ulike samfunnsfaglige temaer – blant annet VANN!

Spire samfunnsfag 3
eldre versjon

bottom of page