top of page

Diftonger

Salaby, Gyldendals diftongsang

Lesetrim - Sandefjord skolen

På denne siden kan du få opplest ord i forskjellige kategorier. Trykk øverst der det står "Bokmål- 500 høyfrekvente" I dette feltet kan du velge hvilken kategori du vil øve med elevene. Velg her diftonger.

Diftonger og begreper

Hvordan øve begreper og diftonger. Her er 9 arbeidsark som øver på dette. Elevene kan enten sette strek fra ord til bilde eller surre tråd fra ord til bilde. Arkene kan godt kopieres opp i sort/hvitt..

 

 

Hvordan øve begreper og diftonger. Arbeidark hvor elevene må danne setninger med diftongen øy

 

 

Ellen Tybring har laget plakater med diftong tantene.

bottom of page