top of page

Lureord

U for O

Ord med lang o-lyd skriver vi med o.
Slik som sol, mose, jorda, stol, mor, klor, nord
I noen ord med kort o-lyd skriver vi ordet med en u.
Slik som dum, humle, sukker, ung, brum
Mange barn bytter mellom disse to ordene:
får (av verbet å få) 
for (konjunksonen)

o for å

Lang å-lyd skriver vi som oftest med å. 
Slik som såpe, kåpe, håpe
Kort å-lyd skriver vi som oftest med o.
Slik som vott, troll, flott
Lang å-lyd skrives som oftest med o foran bokstavene g og v.
slik som tog, sove, og
Mange barn sliter med disse to ordene:
godt (adjektiv)
gått (av verbet å gå)

J-lyden

Vi skriver sjelden en j foran y og i
Gjespe
geit
jente
hjelm
bottom of page