Spire Gul - 2.klasse


 

Livet ved sjøen
Sjøen, fugl og fisk, småkryp ved sjøen
Skogbunnen
Ytende liv!, sopp, bær
På gården

På gården, poteter og korn,
robotene kommer!
Frukt og grønnsaker

Frukt eller grønnsak? 
dyrking? Kortreist?
Skogen

Skogen, bartrær og kongler, rovdyr
Forsøk

Arkimedes, Snellius,
Wright flyer, Opticks
Kroppen

Vi er ulike!, Skjelettet og blod, øyet
Tjernet

Tjernet, insekter i tjernet, planter
Spirespillet

Spire spire Spireserien spireserien

Resursser til Spire Gul

Forskerrapport