top of page

Trykk på de 3 strekene for meny

Trykk på de 3 strekene for meny

Spire 2- Naturfag

Inneholder:
Utforsk
Vær og vind
På himmelen
En ellevill oppfinnelse
Kropp og helse
Alle kan gjøre litt
Naturen rundt oss

Forside til kladdebøker

Last ned forskerrapport
Spire 2 naturfag gul

Årshjul Spire 2 

Tverrfaglige temaer i Spire 2

Spire 2 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan. Den fortsetter Spireseriens aktivitetsbaserte naturfagsundervisning. Spire 2 inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

Ekstra kopiark Spire 2
 

Kap. 1 fra lærerveiledningen
 

Instruksjonsfilm laget av 5B for å vise fadderbarna hvordan blomsten skal lages. 

Spire Gul, eldre versjon - 2.klasse


 

Livet ved sjøen
Sjøen, fugl og fisk, småkryp ved sjøen
Skogbunnen
Ytende liv!, sopp, bær
På gården

På gården, poteter og korn,
robotene kommer!
Frukt og grønnsaker

Frukt eller grønnsak? 
dyrking? Kortreist?
Skogen

Skogen, bartrær og kongler, rovdyr
Forsøk

Arkimedes, Snellius,
Wright flyer, Opticks
Kroppen

Vi er ulike!, Skjelettet og blod, øyet
Tjernet

Tjernet, insekter i tjernet, planter
Spirespillet

Spire spire Spireserien spireserien

Resursser til Spire Gul

Årsplanlegging av Spire Gul

Forskerrapport

Forside til kladdebok
bottom of page