top of page

Grammatikk

Spørreord

Her har jeg laget noen kort som egner seg å henge på tavla når vi skal øve på spørreord. Klarer elevene å lage setninger til hvert spørreord? 
Hvilken bokstav begynner ordene de leste på? 
En stum lyd. Også unntaket da- når!
Kortene kan så henges opp på ukestavlen for repetisjon og påminnelse for senere bruk.
 

Ordklasser

En liten sang som kan hjelpe med innlæring av 3 ordklasser

Vi øver på å utvide setninger

bottom of page