top of page

Kjell Aukrust

Av Rigmor Dahl Delphin – Oslo Museum: image no. OB.RD4269b, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20056221

Egentlig ønsket Aukrust å bli maler, men ble etter hvert fullt beskjeftiget som tegner og illustratør. Han utviklet sin helt egen form, med små humoristiske tekster og illustrasjoner. Se fantastisk Illustrasjon fra Mannskapsavisa nr. 4 i 1969 på twitter.

Tips til opplegg

Det vi gjorde var å lese om Aukrust og noen av figurene.

 

Så skrev vi skildringer og vi gikk inn på det med å bruke språket for å få leseren til å skjønne hvordan figuren så ut og omgivelsene de bodde i.

Mye jobbing med adjektiver.

 

Så tegnet vi selvsagt en valgfri Aukrust-skikkelse. Noen laget sine egne fantasifigurer i Aukrust sin ånd. 

 

Laget en bil av søppel inspirert av filmen.

Tenker det er mye å ta tak i med tanke på skaperglede, nytenking, oppfinnelser, teknologi osv

 

Så forsket vi litt navnene i Flåklypa. f.eks Blodstrupmoen, Melvin Snerken, Simon Snusen. Hva kommer disse navne av? f.eks Reodor Felgen - Hva er en felg? Vi gikk ut og så på felger. 

 

Tok så mitt eget navn og så på bakgrunnen. Hva betyr delene i mitt eget navn. Så så vi på etternavnene til elevene. Var det noen som hadde etternavn som kunne vise tilbake til noe/noen.

Vi sleit med dialekt i noen av fortellingene. Det var vanskelig. Leste litt fra Bror min. 
Vi koste oss med en artikkel hvor alle L var byttet ut til N. Det er en fnue i suppen min. 
Fant også en fortelling som var artig "Søkkvåt, snerrende kylling"

 

Så sang vi selvsagt "Det er langt å gå" med Klovner i kamp.
 

Vi jobbet litt med folkehelse og livsmestring og så på at Ludvig alltid er redd og Solan er så tøff. Vi snakket også om det å være sjenert og utadvent. 
 

Laget en forside av "Flåklypa tidene"

 

Til slutt så vi på en Flåklypa film som avslutning

Tips til teknologi og design. Fantastiske oppfinnelser. Se side 66 og 104 

Simen, muntre historier

Se side 48_ Knappe tider. 
Vi spilte med kanpper på stikka slik de gjorde i eldre tider. Alle hadde en kanpp eller to å ta med seg. Jeg supplerte med en gjeng knapper jeg hadde også. Vi spilte ikke med å vinne knappene. bare om å komme nærmest streken. 

bottom of page