top of page

Rettskrivning

Blyant

Regler for punktum, utropstegn og spørsmålstegn

Sammensatte ord

La elevene erfare at to ord sammen kan bli til et sammensatt ord. De kan enten tegne selv og finne på ord selv, eller de kan bruke vedlagte forslag til ord. La elevene først få et flatt ark hvor de tegner inn i ruten de to ordene som står der. Når de er ferdig med tegningene kan arket snus og brettes innover. Da vil de oppdage at sammen så danner disse to ordene noe nytt.f.eks vann og melon blir til vannmelon

-ng ord

Her er 96 -ng ord til bruk i læring om ord med -ng lyden. 

bottom of page