top of page

Diverse matteoppgaver

Tellesanger 

Øve på likhetstegnet

Lære geometriske figurer 

Tips til å lære former

Ta en form  i en liten pose, og forklar: dette er en form med tre hjørner/vinkler, tre kanter og en flate .... Hvilken form tror dere det er i posen ? 
 

La elevene sitte to og to med ryggen mot hverandre. La dem ha like former foran seg. Den ene eleven velge seg en form. Så skal vedkommende forklare hvilken form han har valgt. Den andre eleven skal da finne den like formen. Blir dette for enkelt kan de gjøre det sammen -bare bygge figurer ved hjelp av klossene. Når de er ferdig kan de se om de har gjort det samme.

 

En annen oppgave er at en elev får bind for øynene. Lærer legger en form i hendene hans og så skal eleven fortelle hvilken form det er og begrunne.

 

Stafett: Bokser merket med ulike former. Elevene trekker en form fra en pose og skal raskest mulig legge formen i riktig boks.

 

Formsafari: Gå på jakt i nærmiljøet etter ulike former, ta bilde, skriv ut, sorter og lim bildene på plakat ut i fra hvilken form det er.

 

Rik oppgave: Gi elevene en mengde ulike former og be gruppa sortere. Veldig spennende å se at elevene sorterer etter ulike kriterier. La elevene fortelel hvordan de tenker.

Mal for å lage løko-oppgaver

Color -by-number


 

Terninger

Kaja Cathrine Hansen har bearbeidet og fornorsket et opplegg fra Pinterest hvor elevene skal skrive tall om seg selv. Fin oppgave hvor elevene blir bevist på seg selv og kan bli bedre kjent med hverandre. Gutt og jentekropp

 

 

Alt om meg


 

ansikt og føtter fra https://pixabay.com/

Prikker klesklype mengde eller tiervenn 


 

Tegn tall på  klesklyper. Elevene skal sette riktig klesklype på riktig felt.
Kan også brukes som øvelse på tiervenner. 

 

Dagens tall


 

Kaja Cathrine Hansen har laget et opplegg hvor elevene skal skrive om dagens tall 

 

 

Øving av verdi

Mønstermemory


 

Kaja Cathrine Hansen har laget et opplegg hvor elevene skal huske mønster og hvor brikkene ligger. Print ut arkene i farger. Brikkene klippes ut og legges på bordet med bildet ned. Elevene trekker to og to lapper og prøver å finne to like. Hvis ikke de er like, legges lappene tilbake på bordet. Den som klarer å finne flest par vinner. 

Øving på tallinje

Oppdraget 

"-4 elever spiller sammen. De triller en terning og gjør det oppdraget de havner på. Har laget et norsk, matte og engelsk-brett. 
Førstemann som får fylt ut alle sine felt vinner. 

Flotte oppgaver fra matematikksenteret og kengurukonkurransen 
Forslag til flere typer stasjonsoppgaver i matte

Tips og råd til ulike typer oppgaver man kan benytte seg av ved stasjonsundervisning på mellomtrinnet.

Termometer

To termometer som kan enten printes ut i A4 eller A3.

En morsom vri er å feste et bånd mellom bunnen og toppen av termometeret. Båndet skal gå rundt og på baksiden og være halvparten hvitt og halvparten rødt. Ved å dra i båndet kan du illudere søyelen som enten stiger eller synker. 

Matemagisk har laget en fin arbeidsmetode i matematikk. Metoden kalles HAUK. Her er litt info om dette. 

Lag mattepuslespill 

Genial side som kan lage matteoppgaver og puslespill samtidig. Skikkelig morsom side. Du legger inn egne bilder og så må du løse oppgaver for å få flere puslespillbrikker.  

I'm a Puzzle

bottom of page