Dyrenavn på engelsk

Hva heter disse dyrene på engelsk?

Trill terningen og gjør oppdraget 

Elevene triller en terning og gjør oppdragene som de havner på. 

Øveside med bokstavering på engelsk

Diverse arbeidsark

Social and emotional learning

Flere gode undervisningsopplegg om empati, tanker og ha troen på seg selv

How to draw

Her er et par undervisningsopplegg om Shakespeare

William Shakespear