Klokke

Klokkespill


 

Kaja Cathrine Hansen har laget et opplegg hvor elevene skal skrive klokkeslettet de trekker. Print ut et brett med tomme urskiver til hver elev. Brikkene med oppgavene klippes opp og legges på bordet med skriften ned. Elevene trekker en oppgavelapp og må selv fylle inn svaret på den tomme skiven. Når svaret er ferdig og godkjent legges lappen over. Den som får brettet sitt fullt først, vinner.  

 

 

© 2123 by Spireserien. Proudly created with Wix.com

  • c-facebook