top of page

Natursti - enkel- ROVDYR m/løsningord 

8 poster hvor elevene samler inn bokstaver ved riktig svar. Dette gir et løsningsord 
Tips til gjennomføring: Print ut i farger, laminer arkene og sett hull med en hullemaskin.
Heng opp postene i en stor sirkel i skogen. Prøv å henge posten i et område som stemmer med spørsmålet- f.eks ved blåbær eller på et rognebærtre. Ved hver post binder du fast en blyant i hyssing. Alle elevene får utlevert en lapp som de skriver opp bokstaven som står ved riktig svar fortløpende. Bokstavene skal ikke ryddes. Løsningsordet kommer dersom elevene har svart riktig på hver stasjon.

30-leken - Vår

Mailen har laget to flotte opplegg

Oppgaver til å henge opp

Kaja har laget alle disse fine postene til å henge ute i skogen. De er beregnet for 1. og 2.klasse

bottom of page