Trykk på de 3 strekene for meny

Spire 4- Naturfag

Forside Spire 4 naturfag.jpg

Kommer for salg vinteren 2021

Spire 4 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan. Den fortsetter Spireseriens aktivitetsbaserte naturfagsundervisning. Spire 4 inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

Forside til kladdebøker

Forsider til kladdebøker for den gamle Spireserien. 

BM

NN