top of page

Tips til Kunst & Håndverk

 

Alle tips til kunst og håndverk er lagt inn under hovedtemaer i egne faner. Bruk "rullegardinen" og se etter i hvilket tema det du søker etter kan passe inn under. 
Håper du finner noe du kan bruke.

På den siden du er nå, har jeg lagt inn noen tips som ikke umiddelbart har noen egen boks. 

Hvor kan man finne bilder som kan brukes fritt i opplegg?

bottom of page