top of page

Om bøkene

Visjon

Elevene får i disse bøkene lov til å undre seg, prøve ut, lese og lære naturfagbegreper på en ny måte. Jeg håper at jeg ved hjelp av serien skal kunne nå ut til den oppvoksende generasjon og formidle hvor spennende og mangfoldig disse fagfeltene er.

Gro Wollebæk

 

Spire er en serie aktivitetsbaserte faktabøker som berører fagfeltene biologi, kjemi og fysikk. Bøkene har en variert innfallsvinkel til temaene og ivaretar dermed barns ulike læringsstiler. Målgruppen er barn mellom 6 og 10 år. 


Spire-serien skal formidle ulike naturfaglige temaer til både gutter og jenter. Bøkene vil inneholde enkle faktatekster om ulike naturfaglige temaer som fenger barn i denne aldersgruppen.  Alle tekstene og temaene vil være rikt illustrert med tegninger og foto som støtter opp under lesetekstene. Bøkene skal ha en variert, morsom og kreativ vinkling og krever ingen forkunnskaper fra hverken voksne eller barn. Aktivitetene er selvinstruerende og enkle. Serien er utformet som engangsbøker hvor barna kan tegne, fargelegge, skrive og arbeide rett inn i boken. 

 

Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at brukeren må lage enkle hypoteser, undersøke, lese, tegne, lage og skrive. Bøkene vil presentere små ufarlige naturfaglige eksperimenter som kan gjøres på kjøkkenbenken hjemme ̵ enten alene eller i samspill med en voksen.

 

I tillegg inneholder bøkene fargeleggingsoppgaver, små skriveoppgaver, kryssord og svært enkle formings-/hobbyoppgaver hvor barna får bruke sin kreativitet i tilknytning til fagstoffet.  Til hvert kapittel gis det også forslag til de voksne om sanger, dikt og skjønnlitteratur som passer til temaet. 

bottom of page