Gå inn på showbie og gjør dagens oppgave der. Husk å levere det du har gjort.