Musikk og K&H prosjekt

 

Jeg har utviklet et undervisningsopplegg med å lage leirgjøker på K&H og i musikktimene. Dette er et tverrfaglig opplegg. 

Ved hjelp av disse leirefløytene spiller elevene selvkomponert musikk.
Læringsmål etter 7.trinn i musikk er å komponere selv. 

 

Jeg har laget to oppskrifter, en kort og en lang.

 

Lykke til

 

Kortversjonen

 

 

 

 

Langversjonen

 

 

Gode lenker i musikk 

FORESTILLING

Lucia forestilling

Julespill

Stykker det er fint å lytte til og få assosiasjoner til 

Barnesanger, rim og regler