top of page

Årsplaner

Her kommer en oversikt over forslag til fordeling av kompetansemål i naturfag for 1.-7.klasse.

Du velger selv rekkefølgen etter 2.klasse, etter 4.klasse og for perioden 5.- 7.klasse.
 

Dette er bare veiledende for hvordan jeg ville ha gjort dette. 


 

Tverrfaglige temaer i Spire 2

Spire 2 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan. Den fortsetter Spireseriens aktivitetsbaserte naturfagsundervisning. Spire 2 inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

bottom of page